Vandsektorlov: Benchmarking

Benchmarking-model 2018. Læs også om OPEX og CAPEX og hent vejledning, til hvordan du udregner de forskellige værdier til årsregnskabet.

Med den reviderede vandsektorlov , der trådte i kraft 1. marts 2016, er der indført totaløkonomisk benchmarking (TOTEX-benchmarking).

 

Det betyder, at I skal indberette data både i forhold til drift (OPEX) og investeringer (CAPEX).

 

Forsyningssekretariatet har udarbejdet en vejledning til kontrol af de økonomiske rammer for 2017 og 2018 samt for perioden 2017-2020.

 

 

Netvolumenmål for Opex

Vi har udarbejdet et værktøj til at beregne netvolumenmål for Opex.

 

Værktøjet består af et excelark med tal og beregninger med et eksempel.

 

Capex

Capex beregner den aktuelle nedskrevne genanskaffelsesværdi – dvs. værdien af fx en boring pr. 31. december 2016 efter de løbende afskrivninger. Capex kommer fra Forsyningssekretariatet.

 

Sådan bruger du Capex

I regnearket kan man se flere kolonner.

 

Når I skal bruge arket, skal I udfylde kolonne D (mængde).

 

Under kolonne B (enheder) kan I se, hvilken mængde der er tale om. Altså om det er stk., m3, dybdemeter, m3/h eller lignende.

 

Når I har udfyldt en række med den korrekte mængde, vil kolonne F og G vise henholdsvis den nedskrevne genafskaffelsesværdi og den afskrivning, som I kan bruge både i det gældende regnskabsår og fremadrettet.

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/11 2019