Har den tørre sommer gjort jer til et vandsektorlovsselskab?

Den tørre sommer har fået mange danske familier, landbrug og gartnerier til at bruge mere vand end normalt. Det sætter nu en række vandværker i en svær situation.

Det øgede vandforbrug betyder, at nogle vandværker vil passere grænsen for, hvornår man bliver omfattet af vandsektorloven. Grænsen ligger på 200.000 m3 leveret vand på et år.

 

Flere berørte vandværker har selvfølgelig henvendt sig til Danske Vandværker for at høre, hvordan de skal forholde sig, og om der i vandsektorloven er mulighed for – i særlige tilfælde – at blive undtaget fra loven igen.

 

Danske Vandværker har spurgt Forsyningssekretariatet, som fører tilsyn med vandværker, der er omfattet af vandsektorloven, om den tørre sommer og de særlige forhold i 2018 giver vandværkerne mulighed for at blive undtaget fra reglerne i vandsektorloven.

 

Forsyningssekretariatets svar

Forsyningssekretariatet har svaret, der ikke er en undtagelsesmulighed i loven, som den er sammensat nu, og så snart et vandværk har en leveret mængde på mere end 200.000 m3 på et år, skal de gøre Forsyningssekretariatet opmærksom på det. Det gælder uanset årsagen til den øgede mængde.

 

Det betyder også, at vandværket bliver omfattet af reglerne om indberetning til VandData omkring regnskabstal, anlægsaktiver og så videre. Samtidig betyder det, at vandværket fremover skal forholde sig til en økonomiske ramme, der udmeldes fra Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fortæller vandværket, hvor stor en indtægt de maksimalt må have for de enkelte år.

 

Vandsektorloven har en indbygget mulighed for at komme ud af den økonomiske regulering – det vil sige beregningen af økonomiske rammer. Det kan ske, når vandværket i tre på hinanden følgende år har en leveret en mængde på mindre end 200.000 m3/årligt.

 

Behøver I hjælp?

Danske Vandværkers rådgivere står selvfølgelig til rådighed for de berørte vandværker, og kan hjælpe med vejledning omkring indberetning og beregning af, hvad de økonomiske rammer betyder for vandværkets nuværende og fremtidige økonomi.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/11 2019