Konteringsvejledning til vandsektorlovsselskaber

Kontrollen af den økonomiske ramme kræver flere informationer, end der normalt fremgår af et årsregnskab. På opfordring fra Forsyningssekretariatet har Danske Vandværker udarbejdet en konteringsvejledning og en standardkontoplan, der på en simpel måde guider dig, så du kan indberette de ekstra informationer, Forsyningssekretariatet har behov for.

VandData vil også i fremtiden været stedet, hvor I indberetter informationer til den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme bliver tjekket af Forsyningssekretariatet.

 

For at sikre, at informationerne fra alle vandselskaber er fyldestgørende og indberettes ensartet, har vi udarbejdet en konteringsvejledning og en standardkontoplan, som du på en simpel og let måde kan arbejde med.

 

Den information, som Forsyningssekretariatet bruger til at kontrollere indtægter, investering og resultatdisponering, er mere detaljeret, end årsregnskabsloven lægger op til. Indberetningen skal også indeholde oplysninger, som normalt ikke fremgår af et årsregnskab vedrørende forhold, der medfører, at den økonomiske ramme burde være ændret.

 

På opfordring fra Forsyningssekretariatet

Vi har udarbejdet konteringsvejledningen, som på en simpel og let måde tager udgangspunkt i bogføringsloven og årsregnskabsloven, så vandselskabernes informationer let kan indberettes, uden at årsregnskabs-rapportering og indberetning af for eksempel moms og afgifter bliver påvirket og forringet.

 

Arbejdet omfatter ud over konteringsvejledningen også en standardkontoplan for vandsektorlovsselskaber, der leverer mere end 200.000 m3 vand om året.

 

Sådan arbejder I med konteringsvejledningen og indberetning til VandData

Konteringsvejledningen, som Danske Vandværker på opfordring fra Forsyningssekretariatet har udarbejdet, tager udgangspunkt i standardkontoplanen og kravene til indberetning i VandData.

VandData indeholder en del faner, hvor forskellige områder af regnskabet skal foldes yderligere ud. Formålet er, at informationerne bliver mere specificerede end i det vedlagte årsregnskab.

De data, I indberetter, skal bruges til:

 

 • At kontrollere eksisterende økonomiske rammer
 • At hente data til beregning af nye økonomiske rammer

 

Konteringsvejledningen  indeholder disse delpunkter:

 1. Årsregnskab
 2. Indtægter og overskud
 3. Genanbringelser
 4. Henlæggelser
 5. Omkostninger til tillæg:
 6. type af tillæg
 7. beskrivelse af tillæg
 8. faktiske omkostninger
 9. tillæggets størrelse fordelt på drift og investeringer
 10. Ændrede forhold, som kan regulere den økonomiske ramme
 11. Ikke-påvirkelige omkostninger
 12. Periodevise omkostninger
 13. Tilknyttet virksomhed
 14. Investeringsregnskab
 15. Ændringer i regnskabsprincip

 

I kan med fordel inddrage delpunkterne i jeres bogføring, for så vil det være lettere for jer at indberette i VandData i fremtiden. Jeres revisor vil også let kunne se, om de indberettede data i de forskellige faner er korrekte.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 12/04 2018