Performancebenchmarking

Indberetning til performancebenchmarking er nu obligatorisk. Du kan hente et værktøj til løbende at samle data dine nøgletal.

Performancebenchmarking

Formålet med performancebenchmarking er at styrke dialogen mellem vandforsyningerne og kommunerne med henblik på at finde forbedringer.

 

I skal indberette, hvordan I har klaret jer inden for følgende områder:

 

 • Forsyningssikkerhed
  Ledningsbrud og afbrydelsesminutter
 • Energi og klima
  Netto og brutto energiforbrug
 • Miljø
  Vandtab
 • Sundhed
  Mikrobiologiske forureninger og selskabets kontrol heraf

 

I skal indberette senest 1. juli.

 

Hjælp til selvhjælp med værktøj til indsamling af nøgletal

Hent værktøjet til indsamling af nøgletal.

 

Værktøjet består af et Excel-ark, der giver jer overblik over jeres nøgletal efterhånden, som I indtaster data i værktøjets fire faner: Sundhed, Forsyningssikkerhed, Energi & klima og Miljø.

 

Den sidste fane i værktøjet – Indberetningsskemaet – samler de data, som I løbende har indtastet.

 

Værktøjet gør det nemt og lige til at indberette jeres nøgletal til performancebenchmarking én gang årligt.
 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 01

Publiceringsdato: 14/09 2021