Standardkontoplan til vandsektorlovsselskaber

Få standardkontoplan og konteringsvejledning. Konteringsvejledningen er inddelt i to dele.

Del 1: Sammenhængen mellem standardkontoplanen og indberetningen efter kapitel 15 i bekendtgørelsen om økonomiske rammer

Forsyningssekretariatet har udarbejdet en vejledning til den nævnte indberetning, som skal foregå i VandData.

 

VandData består af flere indberetningsfaner, der indeholder følgende emner:

 1. Årsregnskabet
 2. Indtægter og overskud
 3. Genanbringelser
 4. Henlæggelser
 5. Omkostninger til tillæg
 6. Type af tillæg
 7. Beskrivelse af tillæg
 8. Faktiske omkostninger
 9. Tillægget størrelse fordelt på drift og investeringer
 10. Ændrede forhold, som kan regulere den økonomiske ramme
 11. Ikke-påvirkelige omkostninger
 12. Periodevise omkostninger
 13. Tilknyttet virksomhed
 14. Investeringsregnskab
 15. Ændringer i regnskabsprincip

I konteringsvejledningen kan du se, hvordan de enkelte punkter relaterer sig til standardkontoplanen.

Del 2: Sammenhængen mellem standardkontoplanen og indberetningen til benchmarking

Forsyningssekretariatet har udarbejdet en vejledning til den nævnte indberetning, som skal foregå i VandData.

 

Standardkontoplanen har en indbygget sammenhæng mellem Opex-indberetningen og kontonumre, hvilket følger af nedenstående oversigt:

 

Costdrivere
Boringer 200.000-209.999
Vandværker 210.000-299.999
Trykforøgerstationer 300.000-309.999
Ledninger og stik

310.000-329.999

350.000-359.000

Målere og kunder 340.000-359.000
Generel administration 400.000-479.000
Costdrivere
El omk – Boring 200030
El omk. – Vandværker 250051
El omk. – Trykforøgerstation 300400
El omk. – Generel adm. 510225

 

Der er ingen indbygget sammenhæng mellem Capex-indberetningen og standardkontoplanen. Capex-indberetningen angives ikke ud fra økonomiske sammenhænge men i forhold til ydelse, størrelse, længde, antal, art og geografi.

 

I denne konteringsvejledning kommer vi derfor ikke  nærmere ind på Capex-indberetningen – vi henviser til Forsyningssekretariatets vejledning: Totex-benchmarking – drikkevand.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 07/03 2018