Vandsektorloven 2.0

Vandsektorloven er blevet revideret. vandværker der leverer mellem 200.000-800.000 kubikmeter vand er omfattet af en merelempelig lov, som blandt andet betyder, at de ikke skal arbejde med benchmarking. Læs her om nogle af ændringerne i den revidererede lov.
  • Der er ikke tale om en ny vandsektorlov, men om en ændring af vandsektorloven – og en række andre love.

 

  • Formålet med vandsektorloven er ændres, så det nu også omfatter effektivitet, lave stabile priser og innovation.

 

  • Fremover får vandselskaberne ikke fastsat årlige prislofter, men derimod indtægtsrammer. Vandværker der leverer under 800.000 m3 vand er ikke omfattet af benchmarking, men skal indsende årsregnskab – en regnskabsmæssig kontrolramme.

 

  • Der kan etableres et privat klagenævn, hvor både forbrugere og erhvervsdrivende kan klage over vandselskabernes leveringsvilkår.

 

  • Der kommer i § 16, stk. 3, en udtrykkelig bestemmelse om opkrævning af garantiprovision på markedsvilkår.

 

  • I § 19 samles og justeres stk. 1 og 2 – dette er relevant, når der henvises til de øvrige stykker, der således skifter nr. I samme bestemmelse ophæves reglerne om intern overvågning.

 

  • I vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven indsættes en pligt til årlige dialogmøder mellem kommune og forsyning samt en påbudshjemmel og en udtrykkelig bestemmelse, der sikrer forsyningspligt.

 

  • Stoploven skifter navn til “lov om kommuners afståelse af vandselskaber”.

 

  • Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2016 – dog træder reglerne om blandt andet den performanceorienterede benchmarking og det private klagenævn først i kraft senere.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 24/04 2017