Vejledning: Konsekvenser af vandsektorens skattesager

Vejledning til medlemmer og deres revisorer eller skatterådgivere om konsekvenser af skattesagerne.

Vejledningen sætter fokus på de punkter, som vandselskaberne bør interessere sig for, når de sammen med deres revisor eller skatterådgiver vurderer, hvilke konsekvenser dommene får for det enkelte selskab.

 

Dommene betyder, at der er en række praktiske opgaver for vandselskaberne:

 

  • Opgørelse af det korrekte afskrivningsmæssige afskrivningsgrundlag
  • Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden
  • Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssige karakter
  • Justering i forhold til den økonomiske regulering.

Denne vejledning skal hjælpe vandselskaberne med at få bragt de skattemæssige forhold i orden på en så ensartet måde som muligt.

 

Vejledningen er ikke fyldestgørende

Vejledningen er ikke fyldestgørende, da Skattestyrelsen endnu ikke har udtalt sig om alle forhold. Derfor planlægges en version 2 af vejledningen.

 

Danske Vandværker anbefaler, at vandselskaberne involverer deres revisorer eller skatterådgivere og at denne vejledning gives videre til disse.

 

Frist for at søge om genoptagelse

Husk: Sidste frist for at søge om genoptagelse af afgjorte sager er den 8. maj 2019

Publiceringsdato: 08/02 2019