Vejledning: Konsekvenser af vandsektorens skattesager

Vejledning med tilhørende regneark til medlemmer og deres revisorer eller skatterådgivere om konsekvenser af skattesagerne.

Efter en mangeårig uenighed med Skattestyrelsen om vandselskabernes skattemæssige indgangsværdier ved overgangen til skattepligt, er der med Højesterets domme i november 2018 truffet endelig afgørelse om fastlæggelsen af de skattemæssige indgangsværdier.

 

DANVA og Danske Vandværker udsender denne vejledning med tilhørende regneark, der synliggør opmærksomhedspunkter, som vandselskaber bør have for øje, når de eventuelt sammen med deres revisor eller skatterådgiver vurderer på konsekvenserne for lige præcis deres selskab.

 

Dommene medfører en række praktiske opgaver for de enkelte vandselskaber herunder:

 

  • Opgørelse af det korrekte skattemæssige afskrivningsgrundlag
  • Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden
  • Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssig karakter
  • Justering i forhold til den økonomiske regulering

 

Vejledningen med de tilhørnede regneark har til formål at hjælpe de enkelte vandselskaber med at få bragt forholdene på plads på en ensartet måde, der er så enkel som muligt. Det er med afsæt i et tæt samarbejde mellem foreningerne og en række revisionshuse, at vejledningen er udarbejdet, ligesom der fortsat er løbende drøftelser med Skattestyrelsen.

 

Anbefaling: Involver din revisor eller skatterådgiver

Danske Vandværker anbefaler, at vandselskaberne involverer deres revisorer eller skatterådgivere og at denne vejledning gives videre til disse.

Publiceringsdato: 20/12 2019